فقیه مقدس، میرزاى تبریزى(قدس سره) مقید بودند که دستمال سیاهى را که مخصوص گریه بر اهل بیت(علیهم السلام) بود، در روضه ها با خود حمل کنند و به ندرت این کار را فراموش مى کردند. گاهى اتفاق مى افتاد که مرحوم میرزا(قدس سره)بدون برنامه ریزى قبلى در مجلس روضه شرکت مى کردند و به همین […]

روح ولاء و پاسخ به شبهات و دفاع از کیان تشیع و المجتهدین آیت الله تبریزی(قدس سره) قلمها را به حرکت درآورد . فاضل محترم سید محمود غریفى بحرانى مى گوید

دفاع از حریم ولایت – صراحت فقیه مقدس، مرحوم میرزا جواد تبریزى (قدس سره) یکى از صفات فقیه مقدس،

یکى از ویژگى‏هاى فقیه مقدس، میرزا جواد تبریزى قدس سره پرکارى ایشان بود. ایشان تا آخر عمر پربرکت خود پرکار بود و

مرحوم میرزا(قدس سره) به مسائل اعتقادى اهمیت خاصى مى دادند به خصوص وقتى که هجمه و تشکیکات شروع شد

آنان که به خدا ایمان آوردند و نیکوکار شدند خداوند آنان را محبوب مى کند میرزاى تبریزى(رحمه الله) مصداق

از فرزند فقیه مقدس، میرزاى تبریزى(قدس سره) سؤال شد که بهترین لحظه زندگى آقا(قدس سره) چه و کجا بوده است؟

میرزاى تبریزى(علیهم السلام) و عنایت خاص به روضه – معروف بود که فقیه مقدس، مرحوم میرزاى تبریزى (قدس سره)

لحظات حضور فقیه مقدس، مرحوم میرزا جواد تبریزى (قدس سره) در مجالس عزاى اهل بیت (ع) براى دیگران

یک از مواردى که در فقیه مقدس، میرزاى تبریزى (قدس سره)به خصوص در هنگام درس بسیار محسوس بود، این بود که  • صفحه 2 از 3
  • 1
  • 2
  • 3