وظیفه والدین در مراحل مختلف دوران رشد فرزندان خود، حساس و سنگین مى باشد. ابتدا باید فرزند را به گونه اى تربیت کرد که صفات حمیده به تدریج به او آموزش داده شود و سپس به تناسب رشد کودک کارهاى لازم به او یاد داده شود که نتیجه آن در آینده کودک مشاهده مى شود

خانواده، یکى از نهادهای مهم جامعه بشرى است که زیربنایى ترین و اولین نهاد اجتماع به شمار مى رود. تأثیر خانواده

وظیفه یک بانوى خانه‏دار چیست؟ خانمى که زندگى مشترک خود را شروع مى‏کند علاوه بر یادگیرى مسائل شرعى