ادعیه و زیارات - سایت اطلاع رسانی آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی ره

مفهوم توسل: توسل یعنی نزدیکی یافتن، التماس و درخواست. مفردات راغب، وسل را رسیدن به چیزی با میل  • صفحه 2 از 2
  • 1
  • 2