نويسنده: admin    بخش: صفحه نخست, نصایح    تاريخ: ۲۶ دی ۱۳۹۲       

لحظه ای با دم مسیحایی آیت الله میرزا جواد تبریزی (قدس سره)