نويسنده: admin    بخش: زندگی نامه, صفحه نخست    تاريخ: ۱۸ دی ۱۳۹۲       

آیا کسى از امام زمان(علیه السلام) سؤال کرده که از این طلاّب راضى است؟
میرزاى تبریزى(قدس سره) و عشق به ولى عصر(علیه السلام)

فرزند مرحوم میرزا جواد تبریزى(قدس سره)، این مرد ولایى مى گوید: یک روز با مرحوم میرزا(قدس سره)نشسته بودیم که در مورد تصرفات بعضى طلاّب صحبت به میان آمد. فقیه مقدّس(قدس سره)مى فرمود: چرا بعضى طلاّب طورى عمل مى کنند که از شأن طلبگى خارج است و قلب امام زمان(علیه السلام) را به درد مى آوردند. آن گاه از خاطرات نجف اشرف نقل کردند که: چگونه طلاّب با عشق و علاقه فقط جهت خدمت رسانى به دین و ملّت، درس مى خواندند و با خلوص تمام در مقابل تمام مشکلات آن زمان ایستادگى مى کردند و علاوه بر اهمیت دادن به درس، براى تهذیب نفس، عاقبت به خیرى و کسب رضایت امام زمان(علیه السلام) تلاش مى کردند. فرزند مرحوم میرزا(قدس سره)مى گوید: از آقا سؤال کردم: «آقا! به نظر شما آقا امام زمان(علیه السلام)از این طلاّب رضایت دارد؟ آیا کسى از آن وجود نازنین در عالم خواب یا مکاشفه سؤال کرده است و واقعاً نظر ایشان در مورد طلاّب فعلى چیست؟» مرحوم میرزا(قدس سره)کمى به فکر فرو رفتند و فرمودند: «فرزندم! امام زمان(علیه السلام)رئوف است و در همه ى لحظات به یاد سربازانش است. در این مورد از امام زمان(علیه السلام)سؤال شده است». آن گاه اشک در چشمان مرحوم میرزا(قدس سره)حلقه زد و دست خود را بر سینه زدند، آهى کشیدند و اشک بر گونه ى مبارکشان جارى شد و فرمودند: هنگامى که از مولا و مقتداى ما آقا امام زمان(علیه السلام) سؤال شد: آیا از این طلاّب راضى هستید؟ ایشان فرمودند: «اگر راضى نشوم، چه کنم.»
مرحوم میرزا(قدس سره) با بیان این جمله شروع به گریه کردند و چهره ى مبارکشان قرمز شد، از مرحوم میرزا(قدس سره) سؤال کردم: «این جمله ى مبارک امام(علیه السلام)که فرمود اگر راضى نشوم چه کنم، یعنى چه؟» ایشان فرمودند: «فرزندم! آن طلبه اى که مشکل دارد و بعضى کارهایش حساب شده نیست، وقتى که به جایى براى تبلیغ مى رود و مردم را راهنمایى مى کند و در جهت نشر معارف تلاش مى نماید، هرچند بعضى تصرفات را دارد، اما همان تبلیغ جزیى هم مدِّ نظر امام زمان(علیه السلام)مى باشد و از این رو مى فرماید: «اگر راضى نشوم، چه کنم».» و آن گاه مرحوم میرزا(قدس سره)شروع به زمزمه با امام عصر(قدس سره) کردند. مرحوم میرزا(قدس سره)نمونه ى بارزى از عاشقان امام عصر(علیه السلام)بود و با تمام وجود عرض ادب مى کرد، آن مرحوم امام زمان(علیه السلام)را همیشه مورد خطاب قرار مى داد و از او مدد مى جست.

———————————————————————————————————–

گرفته شده از کتاب زندگی نامه استاد الفقهاء و المجتهدین میرزا جواد تبریزی (قدس سره)
– بخش درس هاى برگرفته از ایمان و ولاى میرزا.