نويسنده: admin    بخش: پرسش های عقائدی, زندگی نامه, صفحه نخست    تاريخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۲       

امر به معروف و نهى از منکر

حجت الاسلام والمسلمین، شیخ على دهنین مى‏گوید: من خدمت مرحوم میرزاقدس سره بودم که به ایشان خبر دادند یکى از علماى بزرگ یمن که زیدى است مى‏خواهد خدمتتان برسد، مرحوم میرزاقدس سره فرمود مانعى ندارد. بعد از ورود آن شخص و احوال‏پرسى، کنار مرحوم میرزاقدس سره نشست و بعد از گذشت چند لحظه مرحوم میرزاقدس سره پرسید: که تو حدیث اثنى عشر را مى‏دانى یا خوانده‏اى، عالم زیدى گفت: خیر آقا! مرحوم میرزاقدس سره با آن لبخند ملیحانه تمام حدیث را خوانده، معنا کردند و گفتند: »زید از اینها که نام بردم نیست، زید، بنده‏اى از بندگان خداست و مانند سایر مردم است و منزلت و مرتبه‏اش به آن ائمه اثنى عشرعلیهم السلام که از سوى خدا منصوب شده‏اند، نمى‏رسد.
آیا سزاوار است، آن که از سوى خدا به واسطه معصوم قبلى‏علیه السلام تعیین شده را رها کرده و به یک بنده صالح خدا تمسک کرد؟ شما با چه منطقى، امام معصوم‏علیه السلام را رها کرده و به زید تمسک مى‏کنید؟ به نظر شما، که عالم دین هستى وقت آن نرسیده که بیشتر تعمق کرده و کمى به قبل برگردید و ببینید امامانى که قبل از زید به آنها عقیده داشتید چه گفته‏اند و وقایع پیش آمده نهایتش به کجا انجامید؟«
شیخ على دهنین مى‏گوید: این عالم زیدى با تمام وجود به حرف‏هاى میرزاقدس سره گوش فرا داده و سر تکان مى‏داد و نشان مى‏داد که سخت تحت تأثیر قرار گرفته است و بعد از آنکه عالم زیدى از مجلس میرزاى تبریزى‏قدس سره خارج شد، میرزاقدس سره به من گفت: »این حرف‏هایى را که زدم نه به عنوان آن بود که در موقعیت مرجعیّت قرار دارم، بلکه این یک تکلیف است، من به تکلیف عمل کردم. از باب امر به معروف، نهى از منکر، تکلیف من این بود که با این شخص مجامله نکنم و حقیقت را بیان نمایم تا بلکه به واسطه عنایت ولى عصرعلیه السلام ضمن عمل به تکلیف شرعى، تأثیرى در او بگذارد؛ زیرا او عالم زیدیهاست و حرفش نفوذ دارد.«
شیخ على دهنین مى‏گوید: من بلافاصله از میرزاقدس سره خداحافظى کردم و به سوى عالم زیدى حرکت کردم، به او که رسیدم، دیدم عالم زیدى سخت تحت تأثیر قرار گرفته است و به من گفت: این میرزا خیلى بر من تأثیر گذاشت، من با عده زیادى مجالست کرده‏ام اما ندیدم کسى این گونه صحبت کند؛ حرف‏هایش منطقى و دلنشین بود.