نويسنده: admin    بخش: پرسش های عقائدی    تاريخ: ۱۰ دی ۱۳۹۱       


* استعمال پرچم و بعضى علامات
* استفاده از طبل، سنج و شیپور
* تعزیه خوانى و شبیه خوانى
* استفاده از الحان غنائى
* استفاده از آهنگ غم انگیز
* کف زدن در مجالس اهل بیت(علیهم السلام)
* گریه بلند زن
* استعمال آلات موسیقى
* خواندن زن

استعمال پرچم و بعضى علامات در عزادارى حسینى چه حکمى دارد، با توجه به اینکه بعضى از اینها نقاشى هستند و یا اشکال آنها مختلف است؟ (مانند صلیب)
بسمه تعالى: اگر منافاتى با عزادارى سیدالشهدا(علیه السلام) نداشته باشد، مانعى ندارد و آنچه که تاکنون دیده ایم، منافاتى نداشته و سبب مى شود که قلوب مؤمنین تحت تأثیر قرار گیرد. علماى بزرگى وجود داشته اند که این مراسم را دیده و در مورد آن نظر داده اند، این مراسم نسل به نسل به ما منتقل شده و ممکن است بعضى افراد با مطرح کردن بعضى اشکالات بخواهند عزادارى را منحصر به روضه خوانى کنند، ولیکن جزع بر سیدالشهدا(علیه السلام) سند گویا و دلیل قاطع بر حقانیت مذهب تشیع است و باید زنده نگاه داشته شود.

حکم استفاده از علامت و پرچم در مراسم عزادارى حسینى(علیه السلام)چیست؟ با توجه به این نکته که بر بعضى از آنها نقش هاى عجیبى وجود دارد؟
بسمه تعالى: ایرادى ندارد و این موارد، شور عزا را در بین مؤمنین بیشتر مى کند و علم و علامات در دسته هاى عزادارى جلوه ى خاصى دارد که چه بسا بر حزن مواکب عزا بیفزاید.

آیا استفاده کردن از طبل و سنج در مراسم عزادارى سیدالشهدا(علیه السلام)جایز است؟
بسمه تعالى: استفاده از آلات لهو در مراسم عزادارى جایز نیست، اما کوبیدن بر طبل، که از آلات لهو محسوب نمى شود، ایرادى ندارد.

آیا استعمال طبل در مراسم سیدالشهدا(علیه السلام) جایز است؟
بسمه تعالى: در عزاى اهل بیت(علیهم السلام) استفاده از آلات لهو جایز نیست و طبل زدن به نحو متعارفى که در مراسم موسوم است، اشکالى ندارد و از آلات لهو محسوب نمى شود.

آیا صحیح است که با طبل و شیپور دسته جات عزادارى را از حالت معنوى خارج نماییم؟
بسمه تعالى: زدن طبل باید به نحوى باشد که با آن اعلام عزا شود و استعمال شیپور در صورتى جایز است که جهت اعلام عزا و آگاهى مردم باشد به نحوى که مرسوم است بعد از آن لفظ را ندا مى دهند والا اگر به نحوى استعمال گردد که خداى ناکرده طورى دیگر الهام شود، به طور قطع جایز نیست.

بعضى از مردم نسبت به غزل هایى که در ستایش اهل بیت(علیهم السلام)سروده مى شود، اعتراض دارند و مى گویند: این مطالب با عرف منافات دارد و بى ادبى نسبت به اهل بیت(علیهم السلام) است، نظر شما چیست؟
بسمه تعالى: هرگاه آن اشعار و سروده ها (غزل ها) داراى مضامین صحیح باشد، ایرادى ندارد.

آیا جایز است در عزادارى سیدالشهدا(علیه السلام) از شبیه درست کردن (تئاتر یا سریالى که ماجراى کربلا را بیان مى کند) استفاده شود؟
بسمه تعالى: اگر توهین یا سبک شمردن حضرت سیدالشهدا(علیه السلام)، فرزندان و اهل بیت(علیهم السلام) او و اصحاب و یارانش نباشد و اینکه شامل گناه دیگر مانند دروغ یا موسیقى نباشد، ایرادى ندارد.

در بعضى از شبیه خوانى ها افرادى را جهت ایفاى نقش معصوم(علیه السلام)مى گمارند که سمعه ى خوبى ندارد و در نهایت وهن به مقام اهل بیت(علیهم السلام)است نظر حضرتعالى چیست؟
بسمه تعالى: در این موارد باید دقت شود، که خداى ناکرده به مقام اهل بیت(علیهم السلام) وهن نشود. برگزار کنندگان این گونه مراسم باید دقت کافى داشته باشند و این گونه مسائل را مراعات کنند.

اگر الحان استعمال شده، غنائى باشد اما به خاطر غم انگیز بودن، بر جوانان اثر بسیار داشته باشد، به طورى که با تمام وجود ابراز احساسات کنند آیا جایز است؟
بسمه تعالى: اگر مناسب با الحانِ متعارفه در مجالس لهو باشد، جایز نیست و شرکت در این مجالس حرام است و شخص باید نصیحت کند؛ این گونه سبک ها و خواندن ها، وهن بر مقام اهل بیت(علیهم السلام) محسوب مى شود و تحت تأثیر قرار گرفتن، مجوز شرعى نمى شود. کارى نکنید که فرداى قیامت ثوابى براى شما ذخیره نشود و حسرت روزهاى از دست رفته را بخورید.

گاهى اوقات سرودهایى از صدا و سیما پخش مى شود که مصائب اهل بیت(علیهم السلام) با آهنگ خوانده شده و به شکل غم انگیز اجرا گردیده و آلات موسیقى در آن استعمال شده است، نظر مبارک شما چیست؟
بسمه تعالى: این عمل، حرام است و وهن بر مقام اهل بیت(علیهم السلام)محسوب مى شود و هرکس در این کار شریک باشد، فرداى قیامت مسئول است. لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظیم.

اگر در ذکر مناقب، فضائل یا مصائب اهل بیت(علیهم السلام) آهنگ استعمال شود وظیفه ى ما چیست؟ متأسفانه در جامعه این گونه خواندن ها رایج شده و مصائب را به صورت ترانه ى غم انگیز همراه با آهنگ اجرا مى کنند!
بسمه تعالى: باید از مجلس خارج شوید و آنان را نهى از منکر کنید. مقام اهل بیت(علیهم السلام) با آهنگ و موسیقى مناسبت ندارد و وهن بر آنان است و شخص حاضر، شنونده، اجرا کننده و برنامه ریز این مجالس باید فرداى قیامت پاسخگو باشند.

کف زدن در موالید اهل بیت(علیهم السلام) چه حکمى دارد؟
بسمه تعالى: کف زدن در مجالس اهل بیت(علیهم السلام) جایز نیست و وهن بر مقام آنها حساب مى شود. مجالس را با صلوات، ذکر مناقب، فضایل و مدح آن بزرگواران، بدون کف زدن و امورى از این قبیل برگزار نمایید تا ثوابى کسب کنید، و بر کف زدن در مجالس اهل بیت(علیهم السلام) عنوان لهو منطبق است و جایز نمى باشد.

گاهى از بعضى جاها رد مى شویم صداى بلند گریه ى زن ها، به گوش مى رسد، آیا گوش دادن به این صدا حرام است؟
بسمه تعالى: صداى گریه زن ها در عزاى اهل بیت(علیهم السلام) هر چند که به گوش اجنبى برسد، مانعى ندارد.

استعمال آلات موسیقى در عزادارى چه حکمى دارد؟
بسمه تعالى: استعمال آلات موسیقى جایز نیست و وهن بر مقام ائمه(علیهم السلام) حساب مى شود و باید ترک شود.

گاهى مشاهده مى شود که زن ها در مجالس عزادارى صداى خود را بلند مى کنند به طورى که نامحرم صداى آنها را مى شنود، نظر مبارک شما چیست؟
بسمه تعالى: زن ها باید مراعات کنند که نامحرم صداى آنها را نشنود و اگر مجلس فقط براى زن ها باشد، مانعى ندارد.

آیا گوش دادن به صداى زن در مدایح اهل بیت(علیهم السلام) جایز است؟
بسمه تعالى: اگر به حالت غنا نباشد و نامحرم صداى آن را نشنود و مشتمل بر خواندن باطل نباشد، مانعى ندارد و در خواندن مرد و زن تفاوتى نیست. خواندن به نحو غنا حرام است ولو اینکه مدح اهل بیت(علیهم السلام) باشد.

گاهى در مراسم سینه زنى، لحن غنائى به کار برده مى شود و احیاناً از بعضى از ترانه هاى معروف سبک اخذ مى شود، این کار چه حکمى دارد؟
بسمه تعالى: این فعل حرام است و وهن بر مقام اهل بیت(علیهم السلام)محسوب مى شود.

آیا زن مى تواند براى زن هاى دیگر مداحى کند و اگر صداى او را اجنبى بشنود چه حکمى دارد؟
بسمه تعالى: اینکه زن بر زن هاى دیگر مصائب اهل بیت(علیهم السلام) را بخواند، مانعى ندارد ولیکن باید مراعات کند که صدایش را اجنبى نشنود.

آیا صداى بلند عزادارى زن ها که مخلوط مى باشد، مانعى دارد؟
بسمه تعالى: گریه و زارى و نوحه خواندن زن ها در مجالس اهل بیت(علیهم السلام) مانعى ندارد و باید مراعات کنند که صداى تکِ زن ها به گوش اجنبى نرسد، صداى مخلوط زن ها مانعى ندارد.

در صورتى که یقین داشته باشیم صداى مجلس عزادارى بانوان به گوش مردان نامحرم مى رسد، چه حکمى دارد؟
بسمه تعالى: بانوان محترمه باید سعى کنند که صداى آنها را نامحرم نشنود، اگر مجلس ویژه ى بانوان بوده و صدا مخلوط باشد، ایرادى ندارد.