نويسنده: admin    بخش: صفحه نخست, نصایح    تاريخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۱       

واقعه دار از مسلمات مذهب اثنى عشرى است*
مسئله هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)و لزوم اعتقاد به آن

ظلم هایى که بر اهل بیت(علیهم السلام) به خصوص ظلمى که بر حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)گذشت از مسلمات تشیع است و به هیچ عنوان نباید در خصوص آن کوتاه آمد; زیرا قضیه هجوم به خانه حضرت(علیها السلام)حکایتى را به دنبال دارد که معاندین اهل بیت(علیهم السلام) از آن مى ترسند و مى دانند اگر این قضیه مطرح شود دستگاه کذایى آنان به خطر مى افتد بنابراین سعى مى کنند با استفاده از بعضى ساده لوحان و بعضاً منسوب به حوزه، شبهه اى را مطرح نمایند غافل از اینکه مظلومیت اهل بیت(علیهم السلام)خود، سند گویاى حقانیت تشیع مى باشد. مسئله هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) نزد شیعه از مسلمات است و ارتباط مستقیم با عقاید دارد و هرکس در آن شبهه کند از ما نیست، بر همه است که با عقیده سالم و صحیح به مسئله ظلمى که بر حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)رخ داد ایمان داشته باشند و به وسوسه شیاطین گوش ندهند. نمى دانم چرا این افراد على رغم سفارش رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) در حق حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) که خودِ اهل سنت به آن اعتراف دارند حرف هایى مى زنند که قلب امام زمان(علیه السلام) را به درد مى آورند.
ظلمى که بر حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) در زمان حیاتشان رخ داد کافى نبود که بعضى ضمن کمک معاندین در مطرح نمودن شبهات بى اساس فتنه ایجاد مى کنند و طبیعى است افراد ولائى و متدین نمى توانند در مقابل القاى این شبهات ساکت بنشینند.
مگر رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) نفرمود:
«إنّ فاطمهَ بِضعهٌ مِنّی یؤذینی ما آذاها.[۱]
فاطمه، پاره تن من است».
«فاطمهُ بضعهٌ منّی فمن أغضبها أغضبنی »[۲] ـ «فاطمهُ بضعهٌ منی فمن أغضبها فقد أغضبنی.[۳]
فاطمه، پاره تن من است هرکس او را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است».
«فاطمهُ سیدهُ نساءِ اَهل الجنّهِ»[۴]ـ «ألا ترضین أن تکونی سیّدهَ نساءِ هذه الاُمّهِ ونساءِ العالمین.[۵]
فاطمه، بانوى زنان اهل بهشت است ـ آیا نمى خواهى (فاطمه) بانوى زنان این امت و زنان جهان باشى».
ألا ترضین ان تکونى سیده نساء العالمین او سیده نساء هذه الامه.[۶]
و… .
فرزندانم! در هر حال از مظلومیت حضرت(علیها السلام) دفاع کنید و با انتخاب طریق صحیح و عدم اعطاى بهانه به مخالفت، از احرار صدیقه شهیده(علیها السلام)دفاع نمایید، موفق باشید.

———————————————————————-

* برگرفته از کتاب نصایح استاد الفقهاء و المجتهدین میرزا جواد تبریزی (قدس سره)

[۱]- صحیح مسلم، ج۴، ص۱۰۹۳; فتح البارى، شرح البخارى، ج۹، ص۴۰۸، ح۵۲۳٫

[۲]- فتح البارى، شرح البخارى، ج ۷، ص ۹۸ و ۱۳۱، ح ۳۷۱۴ و ۳۷۶۷٫

[۳]- صحیح البخارى، ج ۵، ص ۸۳، ح ۲۳۲; مناقب ابن المغازلى، ص ۱۸۰; مناقب الخوارزمى، ص ۳۵۳; الطبقات الکبرى، ج ۸، ص ۲۰۶; مستدرک الصحیحین، ج ۳، ص ۱۵۸ ـ ۱۵۹٫

[۴]- مسند بزاز.

[۵]- مستدرک حاکم.

[۶]- صحیح مسلم، ج ۴، ص ۱۹۰۴٫