نويسنده: admin    بخش: زندگی نامه, زىّ طلبگى, صفحه نخست    تاريخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۱       

مشاهده مى شود بعضى از طلاب به شکل نامناسب مطالعه مى کنند و به تعبیرى احترام کتابى را که در حال مطالعه آن هستند ندارند حضرت عالى چه نصیحتى مى فرمایید؟
بسمه تعالى; کتبى که در اختیار یک طلبه است، فقه آل محمد و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) است باید با احترام خاص به مطالعه آنها بپردازید.

فقیه مقدس، میرزاى تبریزى (قدس سره) معمولاً جهت درس، «وسائل الشیعه»، مرحوم شیخ حر عاملى (قدس سره) و کتاب «عروه الوثقى»، مرحوم سید یزدى (قدس سره) را با خود حمل مى کردند.
فاضل محترم، حجت الاسلام شیخ غلامحسین فشارکى مى گوید: صبح، قبل از درس مرحوم میرزا(قدس سره) به دفتر آمدم، مرحوم میرزا(قدس سره)هنوز به جلسه درس تشریف نبرده بودند. با ایشان جهت رفتن به درس همراه شدم، وقتى مى خواستند درب اتاق خود را ببندند، مشاهده کردم که در دست مرحوم میرزا کتاب است و به سختى مى توانند قفل درب اتاق را ببندند. کتاب ها را از دست مرحوم میرزا (قدس سره)گرفتم و آقا درب را به آهستگى بستند، بعد مرحوم میرزا (قدس سره)به من فرمودند: «کتاب ها را به من برگردانید!» گفتم: «آقا! دست من باشد، سنگین است» مسجد اعظم به شما تحویل خواهم داد.» ناگهان دیدم مرحوم میرزا(قدس سره)فرمود: «کتاب ها را بدهید. این دو کتاب، یکى فقه آل محمد (صلى الله علیه وآله) و دیگرى احادیث اهل بیت (علیهم السلام)است. مى خواهم آنها را با دست هاى خود حمل کنم که دست هایم از آتش جهنم در امان باشند». آن گاه شروع کردند به اشک ریختن و این حرف آقا سخت در من اثر گذاشت و همیشه این جمله مرحوم میرزا(قدس سره) را تکرار مى کنم که فرمود، یکى فقه آل محمد(صلى الله علیه وآله) و دیگرى احادیث اهل بیت(علیهم السلام)است.
فقیه مقدس، میرزاى تبریزى (قدس سره) در جابه جایى کتاب ها و کتابى که زیر دستى خود قرار مى دادند، بسیار دقت مى کردند و گاهى مى شد که براى برداشتن کتاب جهت زیر دستى، چندین کتاب را بر مى داشتند و دوباره بر زمین مى گذاشتند تا یکى از آنها را انتخاب کنند. به کتب روایى و فقهى احترام بسیار خاصى مى گذاشتند و آنها را با احترام ویژه اى جابه جا مى کردند. ایشان همیشه مى گفتند: «اینها احادیث شریف اهل بیت (علیهم السلام) و علوم و معارف اهل بیت (علیهم السلام)هستند، در حمل و جابه جایى آن دقت شود».
هیچ گاه مشاهده نشد مرحوم میرزا (قدس سره) کتابى را بدون رساندن به سطح زمین بر روى زمین بگذارد. آن قدر خم مى شدند تا کتاب بر روى زمین یا روى میز قرار گیرد و این حرکت میرزا(قدس سره) درسى بود براى اشخاصى که به محضر ایشان مى رسیدند. فرزند ایشان مى گوید: من هیچ گاه ندیدم مرحوم والد (قدس سره)پاى خود را در هنگام مطالعه دراز کند و همیشه چهارزانو مى نشستند و در حالى که کتب دور و برشان را احاطه کرده بود مشغول مطالعه مى شدند. و در هنگام درس، خودشان کتب روایى و فقهى را حمل مى کردند و مى فرمودند: «حمل این کتب امان دست هایم از آتش جهنم است; زیرا اینها همه معارف اهل بیت (علیهم السلام)و فقه آل محمد(صلى الله علیه وآله) هستند.»