نويسنده: admin    بخش: استفتاءات, صفحه نخست, مؤلفات    تاريخ: ۷ آبان ۱۳۹۰       

 آیا بر شخصى عامى جایز است که به تنهائى بدون راهنما یا روحانى به حج برود با اینکه احتمال مى دهد در اعمال خود با مخالفت با احکام شرعى دچار مى شود؟

 

استفتاءات حج (عربی)